This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

SSCE Cymru Digwyddiadau

Digwyddiadau SSCE Cymru sydd ar ddod

I rannu manylion digwyddiad sy'n berthnasol i gymuned y Lluoedd Arfog, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk 

SSCE Cymru Hyfforddiant DPP MAI

24/05/2021 28/05/2021

SSCE Cymru is offering all schools in Wales, an opportunity to participate in one of our monthly CPD sessions timetabled during the last week of each month.

Cynghrair SCiP Hub Cymru

10/06/2021 1/01/0001

Mae rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol y Gynghrair SCiP yn dwyn ynghyd bartneriaethau sy'n cysylltu rhanddeiliaid fel y gallant alluogi cydweithredu newydd a gwell, hwyluso cyfathrebu, meithrin gallu ac estyn allan i randdeiliaid newydd.

SSCE Cymru CPD Training JUNE

28/06/2021 30/06/2021

SSCE Cymru is offering all schools in Wales, an opportunity to participate in one of our monthly CPD sessions timetabled during the last week of each month.

Digwyddiadau rhwydwaith sydd ar ddod

Diwrnod y Milwyr Wrth Gefn 2021

23/06/2021 1/01/0001

Mae milwyr wrth gefn yn rhoi o’u hamser hamdden i wasanaethu yn y Lluoedd wrth Gefn, gan gydbwyso eu bywyd dinesig gyda gyrfa filwrol er mwyn sicrhau y byddant yn barod i wasanaethu fel rhan o'r lluoedd arfog os bydd eu hangen ar eu gwlad.

Yn aml ni roddir cydnabyddiaeth i gyfraniad y Milwyr Wrth Gefn i’n Lluoedd Arfog.  Felly crëwyd Diwrnod y Milwyr wrth Gefn sy’n cael ei ddathlu bob blwyddyn i amlygu a chydnabod y cyfraniad gwerthfawr mae Milwyr wrth Gefn yn ei wneud i'n Lluoedd Arfog.

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2021

26/06/2021 1/01/0001

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn  gyfle i ddangos cefnogaeth i’r dynion a’r merched sy’n aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog: o swyddogion sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd i deuluoedd y Lluoedd, cyn-filwyr a chadetiaid.

Hoffai SSCE Cymru annog lleoliadau addysg i gynnal gweithgareddau i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o’r Lluoedd Arfog ac o brofiadau unigryw plant y Lluoedd.

Diwrnodau Rhanddeiliaid Blaenorol

Gallwch lawrlwytho copïau o agendâu a chyflwyniadau Diwrnodau Rhanddeiliaid blaenorol isod.

Rhithwir Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2020

17/03/2020 1/01/0001

Lleoliad: Rhithwir

Diwrnod Rhanddeiliaid Medi 2019

19/09/2019 1/01/0001

Lleoliad: Barics Maendy, Caerdydd

Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2019

19/03/2019 1/01/0001

Lleoliad: RAF Fali

Cynhadledd SSCE Cymru 2018

12/06/2018

Cynhaliwyd ail gynhadledd  SSCE Cymru ar 12 Mehefin 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn ystod y Gynhadledd, lansiodd Alun Davies AM, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus,  yr adroddiad ymchwil i Brofiadau Teuluoedd y Lluoedd Arfog sydd â phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn Addysg yng Nghymru.  Roedd y cyflwyniadau a'r gweithdai yn ystod y dydd yn canolbwyntio ar yr adroddiad hwn a sut y gall Rhwydwaith SSCE Cymru oresgyn yr heriau a nodwyd yng nghasgliadau’r adroddiad.

Diolch i’r holl siaradwyr, arddangoswyr a dirprwyon a fynychodd ac a gyfrannodd at y gweithgareddau a’r gweithdai.

  •  
  •  
  •  

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan