This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Adnoddau Adnoddau SSCE Cymru

Pecyn Gwaith i Ysgolion

Pwrpas Pecyn Gwaith i Ysgolion SSCE Cymru ydi rhoi gwybodaeth i ysgolion, awdurdodau lleol a gweithwyr addysg proffesiynol am brofiadau plant y Lluoedd Arfog, a’u helpu i ddeall y gefnogaeth sydd ar gael iddynt i’w cynorthwyo i helpu plant y Lluoedd Arfog yn y ffordd gorau posibl.

Lluniwyd y Pecyn Gwaith hwn gyda chymorth Rhwydwaith SSCE Cymru, a greodd a gwiriodd y cynnwys i sicrhau mai’r wybodaeth mwyaf perthnasol a chywir sy’n cael ei darparu.

Mae Pecyn Gwaith i Ysgolion SSCE Cymru yn cynnwys yr adrannau canlynol:

  • Y Lluoedd Arfog yng Nghymru
  • Profiadau plant y Lluoedd Arfog
  • Addysg yng Nghymru
  • Data plant y lluoedd arfog a derbyniadau ysgol
  • Iechyd meddwl a lles
  • Darpariaeth Ieuenctid
  • Cyllid
  • Ymchwil.

Mae pob adran o Becyn Gwaith i Ysgolion SSCE Cymru hefyd yn darparu gwybodaeth am sefydliadau cefnogi amrywiol a dolenni perthnasol at adnoddau, ynghyd â rhestr o gamau gweithredu/gweithgareddau a awgrymir ar gyfer yr ysgol.

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth i Ysgolion yma

Dylid anfon unrhyw ymholiadau neu adborth am gynnwys y Pecyn Gwaith yn uniongyrchol i SSCECymru@wlga.gov.uk

Lansio: Mawrth 2020

 

Dylid anfon unrhyw ymholiadau neu adborth am gynnwys Adnoddau SSCE Cymru yn uniongyrchol i SSCECymru@wlga.gov.uk

Arolwg Ysgolion SSCE Cymru (2019).

Arolwg Ysgolion SSCE Cymru Pan ofynnwyd pa adnoddau fyddai’n fuddiol i’w helpu i gefnogi plant Milwyr, roedd ysgolion yn nodi: 58% Pecynnau / gwybodaeth, 58% Canllaw cyllido, 54% Cefnogaeth Iechyd Meddwl a Lles ar gyfer plant Milwyr, 51% rhestr gyfeirio ysgol (awgrymu gweithgareddau), 50% Canllawiau ymarfer da, 45% Cyflwyniad PowerPoint ar gyfer staff a disgyblion ysgol - ar brofiadau plant Milwyr a’r Lluoedd Arfog.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan