This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ynglŷn â phlant y Lluoedd Arfog Profiadau plant y Lluoedd Arfog

Ffilm gyda phlant teuluoedd Lluoedd Arfog

Mae’r ffilm hon yn cynnwys plant aelodau’r lluoedd arfog o bob rhan o Gymru gan roi enghreifftiau o'r math o brofiadau y maen nhw wedi’u hwynebu a sut y mae hyn wedi gwneud iddyn nhw deimlo.

Gwrando ar Blant Milwyr canfyddiadau (2020).

Mae 77% wedi symud i dŷ newydd. Mae 37% wedi byw dramor.

Arolwg rhiant/gofalwr Gwasanaeth (2020).

54% o blant y Lluoedd Arfog wedi mynychu o leiaf tair ysgol.

Straeon

Mae’r ffilmiau hyn yn dangos nifer o blant aelodau’r Lluoedd Arfog ar draws Cymru yn siarad am eu profiadau.  Maen nhw’n dweud beth maen nhw’n ei hoffi a ddim yn ei hoffi am y profiadau hyn ac yn rhannu manylion am yr hyn a’i gwnaeth yn  haws iddyn nhw ymdopi â rhai heriau penodol.

Dylan's Stori

"Dychrynllyd pan mae i ffwrdd a pan nad ydych yn gwybod beth sy'n digwydd."

 

Shana's Stori

"Mae symud mor aml wedi cael effaith fawr, rydw i wedi gorfod gwneud amser i wneud ffrindiau sy'n anodd ond rydych chi'n dod i arfer."

Alice & Prasna's Stori

"Roeddwn i'n nerfus am ddysgu Cymraeg, ond nawr rwy'n gallu siarad Nepali, Cymraeg a Saesneg."

Beth's Stori

"Dwi'n teimlo'n drist achos dyw mam ddim gyda fi lot ond hapus achos mae dadi gyda fi."

Chloe's Stori

"Pan oeddwn i'n iau, effeithiodd llawer mwy arnaf, oherwydd doeddwn i ddim yn deall pam ein bod yn symud."

Georgia's Stori

"Mae'n braf siarad dros Skype a stwff, ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh gan dy Dad."

Sianed's Stori

"Rydw i wedi arfer â fy Nhad fod yma ac rydw i wedi arfer â bod i ffwrdd."

Sanjog's Stori

"Dim ond am 5 mlynedd y byddaf yn cael aros yma, yna mae'n rhaid i mi symud eto."

Dan's Stori

"Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n cael fy mwlio."

 

Harry's Stori

"Rydw i wedi mwynhau mynd i lawer o lefydd ledled y byd oherwydd mae’n anturus, cyffrous yn mynd i lefydd newydd a chwrdd â phobl newydd."

Lewis's Stori

"Mi fydd o wedi gorffen erbyn diwedd y flwyddyn. Mae wedi bod i mewn ers 24 mlynedd. Rwy'n gweld ei fod yn mynd i fod o gwmpas llawer mwy oherwydd bod gen i rygbi ddydd Llun a dydd Mawrth ac mae'n hoffi ein gwylio ni'n chwarae."

Ashim's Stori

"Roedd fy nhad yn gwasanaethu yn y Gurkha's aeth i Affricanistan tua 6 gwaith, roeddwn i'n arfer bod yn drist iawn roeddwn i'n arfer arogli ei ddillad a'i grio."                                                        

Ieuan's Stori

"Mae'n rhan o deulu enfawr sy'n rhychwantu hyd cyfan y DU, yr Almaen, Afghanistan yn unman arall yr ydym ynddi."

Ryan's Stori

"Efallai fy mod i'n mynd i'r ysgol breswyl felly dydw i ddim yn newid ysgolion bob dwy flynedd."

Mia's Stori

"Cafodd fy mam fwrdd sialc, ac mae'n dweud, 'fydd dadi adref mewn...' ac yna rwyt ti'n rhoi faint o gwsg arno."

Aiden's Stori

"Dwi'n meddwl mod i wedi bod i bedair ysgol, dwi wedi symud tua chwe gwaith."

Piaras's Stori

"Os ydw i'n mynd i le gwahanol yn gyfan gwbl, dydyn nhw ddim yn gwybod dim amdana i ac mae hynny'n ailgychwyn mawr ac mae hynny'n dda iawn i mi."

Chloe's Stori

"Mae pob ysgol dwi wedi mynd iddi dwi wedi gwneud ffrindiau da iawn ond wedyn mae'n rhaid i mi symud ar fyr rybudd."

 

Riley's report; courtesy of BBC Wales Today

"Everytime he left it made me feel anxious and I was worried if I was going to see him again."

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan