This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau

Cyfnodolyn SSCE Cymru

Mae cyfnodolyn SSCE Cymru yn rhoi trosolwg o'r gweithgareddau a'r digwyddiadau y mae aelodau tîm SSCE Cymru wedi bod yn rhan ohonynt.

Chw
24

Baglan Primary School Celebrate Silver!

Chwefror 2024

On the morning of Thursday 8th Febuary, Baglan Primary School, in Neath Port Talbot, were presented with their Silver Armed Forces Friendly School (AFFS) Cymru status, in recognition of their whole school approach when creating a positive and welcoming environment for Service children on their role. 

Ion
24

South Wales Forces Festival

Ionawr 2024

The fourth and final Forces Festival was held in South Wales and took place in Maindy Barracks on 23rd January 2024. The event saw over 70 Service children and their peers come together from ten different schools across Bridgend, Cardiff, Rhondda Cynon Taf and the Vale of Glamorgan for a day of fun and exciting activities and workshops. Service children were able to share their experiences with fellow Service children and make friends from other schools.

Ion
24

Service Children from Baglan Primary School meet the Army Engagement Team

Ionawr 2024

On Tuesday January 23rd the Service children at Baglan Primary school had a visit from the Army Engagement Team. They spent some time with the team and took part in STEM activities. 

Tach
23

Ymweliad â Chlwb Troopers Bach Ysgol Gynradd Baglan

Tachwedd 2023

Gwahoddwyd Jo (Swyddog Arweinydd Cyfranogiad) i Ysgol Gynradd Baglan i ymweld â'u Cenau Troopers Bach.

Tach
23

Cynhadledd Flynyddol Cynghrair SCiP 2023

Tachwedd 2023

Cafodd SSCE Cymru ddiwrnod hynod ddiddorol ac addysgiadol yng nghynhadledd flynyddol Cynghrair SCiP ym Mirmingham, a oedd yn thema eleni o 'Nodi'r materion'.

Tach
23

Ysgol Gynradd Llanfair yn dathlu Statws Efydd Ysgol sy'n Cefnogi'r Lluoedd Arfog (AFFS) Cymru

Tachwedd 2023

Cynhaliodd Ysgol Gynradd Llanfair ym Mro Morgannwg gynulliad dathlu ar ôl derbyn statws Efydd Ysgol sy'n Cefnogi'r Lluoedd Arfog (AFFS) Cymru.

Tach
23

North Wales Forces Festival

Tachwedd 2023

Service children and young people from schools across North Wales come together for the first Forces Festival in North Wales hosted by SSCE Cymru at RAF Valley.

Tach
23

Gŵyl Cymru Ifanc 2023

Tachwedd 2023

Ar ddydd Sadwrn 18fed Tachwedd, ymunodd rhai o'n Swyddogion Arweiniol Cyfranogiad, Jo, â rhai o'n Llysgenhadon Plant y Lluoedd Arfog yng Ngŵyl Cymru Ifanc eleni. Cynhaliwyd y digwyddiad hwn yn Neuadd Fawr Campws y Bae, Prifysgol Abertawe ac fe'i cynhaliwyd gan Blant yng Nghymru.

Tach
23

Ysgol Gynradd Baglan yn ennill statws Efydd Ysgol sy’n Cefnogi'r Lluoedd Arfog

Tachwedd 2023

Ysgol Gynradd Baglan yn ennill statws Efydd Ysgol sy’n Cefnogi'r Lluoedd Arfog

Tach
23

Gŵyl y Lluoedd Dwyrain Cymru

Tachwedd 2023

Cynhaliwyd yr ail o Wyliau Lluoedd Arfog SSCE Cymru ar 8 Tachwedd 2023 ym Marics Raglan ar gyfer plant milwyr ledled Dwyrain Cymru.

Hyd
23

Gwobrau Plant y Lluoedd Arfog Cymru 2023

Hydref 2023

Ar Ddydd Sadwrn 28ain Hydref 2023, fe wnaethom ddathlu Gwobrau Plant y Lluoedd Arfog cyntaf erioed Cymru. Cyflwynwyd y wobrau gan gyn-filwyr CIC, mewn partneriaeth â SSCE Cymru, a noddir gan Gyngor Powys, General Dynamics, YourNorth a Forces Fitness. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn yr ‘Infanty Battle School’ yn Aberhonddu, gyda chefnogaeth timoedd ymgysylltu'r Fyddin a'r Awyrlu ac yn cynnwys cerddoriaeth a berfformiwyd gan fand gwych Tywysog Cymru! 
Llongyfarchiadau i'r holl gystadleuwyr. Rydym wedi mwynhau dathlu gyda chi i gyd!!! 
Yn y digwyddiad, manteisiwyd hefyd ar y cyfle i ddathlu cyflawniad yr ysgolion yng Nghymru sydd wedi cyflawni eu statws Ysgol Aur Ysgolion sy’n Cefnogi'r Lluoedd Arfog Nghymru.

Hyd
23

HAWLIAU GYDA'N GILYDD: DATHLU HAWLIAU PLANT

Hydref 2023

Ddydd Mercher 25 Hydref mynychodd Jo Wolfe (PLO) ac Emma Reeves (RSLO Gorllewin Cymru) ddiwrnod Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ym Mharc y Scarletts Llanelli, Gorllewin Cymru.

Hyd
23

Gorllewin Cymru - Gŵyl y Lluoedd

Hydref 2023

SSCE Cymru yn cynnal Gŵyl y Lluoedd Arfog gyntaf i blant y Lluoedd Arfog!

Hyd
23

Derbyniad Senedd yr Alban i blant lluoedd arfog yr Alban

Hydref 2023

Mynychodd rhaid o aelodau dim SSCE Cymru'r derbyniad i Blant Lluoedd Arfog yr Alban yn Adeilad Senedd yr Alban.

Medi
23

Lyla, llysgennad i blant lluoedd arfog o Ysgol Uwchradd Llantwit Major

Medi 2023

Mae Jo ein Swyddog Arweiniol Cyfranogiad wedi bod yn ymweld ag ysgolion ac wedi bod yn Ysgol Uwchradd Llantwit Major i ddal i fyny gyda Lyla, un o’n llysgenhadon ar gyfer plant lluoedd arfog. Enwebwyd Lyla yn ddiweddar a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobrwyau plant Milwyr Cymru.

 

 

Medi
23

Diwrnod datblygu’r sector cefnogi Plant Lluoedd Arfog y Cynghrair SCiP

Medi 2023

Cynhaliodd y Gynghrair SciP eu diwrnod datblygu’r sector cefnogi plant lluoedd arfog yn Leeds i gael budd-ddeiliaid ynghyd i edrych ar ffyrdd o wella darpariaeth i blant a phobl ifanc o deuluoedd Lluoedd Arfog.

Medi
23

Cynhadledd CLlLC 2023 ac Ymweliadau a Gogledd Cymru

Medi 2023

Yn ymuno a Millie, Rheolwr Rhaglen SSCE Cymru oedd Cara, Swyddog Cyswllt Ysgolion (Gogledd) a Jo, Swyddog Arweiniol Cyfranogiad (PLO) yng nghynhadledd CLlLC 2023 yn Llandudno, Gogledd Cymru.

Gor
23

Babanod Mount Street yn dathlu statws Aur Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog Cymru

Gorffennaf 2023

Ymunidd aelodau o dim SSCE Cymru ag Ysgol Babanod Mount Street yn Aberhonddu, Powys, i ddathlu’r ysgol gyntaf yng Nghymru i sicrhau statws Aur Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog .

Meh
23

Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog 2023

Mehefin 2023

Cafodd Millies ac Emilee amser gwerth chweil yn Niwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog Cymru dan arweiniad Cyngor Dinas Casnewydd.

Meh
23

Ysgol Gynradd Cwmclydach yn dathlu Diwrnod Lluoedd Arfog

Mehefin 2023

Dathlodd Ysgol Gynradd Cwmclydach Ddiwrnod Lluoedd Arfog eleni trwy ddysgu am y Lluoedd Arfog yn y dosbarth yn ogystal â chyfarfod Swyddog Gwarantedig y Gwarchodlu Cymreig, Ryan Anthony a’r Uwch Siarsiant yn ogystal â hwyl a gemau yng nghwmni Forces Fitness yn y prynhawn!

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan