This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau SSCE Cymru sydd ar ddod

I rannu manylion digwyddiad sy'n berthnasol i gymuned y Lluoedd Arfog, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk 

JUNE SSCE Cymru drop-in sessions

1/06/2024 30/06/2024

Each month SSCE Cymru host a series of informal one-hour drop-in sessions focusing on specific themes. Come along to any of the sessions that interest you, where members of the SSCE Cymru team will share relevant information, promote resources, coordinate discussions, answer your questions and create opportunities for collaboration.

JULY SSCE Cymru drop-in sessions

1/07/2024 31/07/2024

Each month SSCE Cymru host a series of informal one-hour drop-in sessions focusing on specific themes. Come along to any of the sessions that interest you, where members of the SSCE Cymru team will share relevant information, promote resources, coordinate discussions, answer your questions and create opportunities for collaboration.

Digwyddiadau rhwydwaith sydd ar ddod

Brecon Military Show 2024

25/05/2024 1/01/0001

The annual Brecon Military Show will take place at the Infantry Battle School (Dering Lines) on Saturday 25th May 2024. 12pm - 4pm. 

80th Anniversary of D-Day

6/06/2024 1/01/0001

The 80th anniversary of the Normandy Landings

On 5 and 6 June this year, a series of major commemorations in the UK and France will honour the brave personnel who risked their lives for freedom and peace.

D-day 80 Commemorative assembly

6/06/2024 1/01/0001

DATE: 6 June 2024
TIME: 09:00 - 09:30
VENUE: Virtual (MS Teams)

To commemorate the sacrifices made by so many in our name, as the Army Regional Engagement Team (RET) from Wales will be delivering a live assembly to Commemorate the 80th anniversary of D-Day.

 

Denbighshire's D-day 80 Commemorative Concert

6/06/2024 1/01/0001

DATE: Thursday 6th June
TIME: 19:00
VENUE: St Thomas’ Church, Rhyl.  

Additional Needs Community Forum

18/06/2024 1/01/0001

Date: 18th June 2024
Time: 13:00-14:00
Venue: Virtual (via MS Teams)

The RAF Families Federation is looking for RAF personnel and/or their family members to partake in its next RAF Community Forum discussing Special Educational Needs and Disabilities (SEND) / Additional Learning Needs.

Armed Forces Day Picnic in the Park (Pontypridd)

22/06/2024 1/01/0001

DATE: Saturday 22nd June

TIME: 12-3pm

VENUE: War Memorial Park Pontypridd

MOD St Athan Families Forum

24/06/2024 1/01/0001
 

Tredegar Armed Forces Day Event

30/06/2024 1/01/0001

DATE: Sunday 30th June

TIME: 12-5pm

VENUE: Morgan Street, Wales / Blaenau Gwent, NP22 3XN

 

Wales Airshow featuring Armed Forces Day 2024 - Swansea

6/07/2024 7/07/2024

This year, Swansea will be hosting Wales’ National Armed Forces Day celebrations.

Date: 6th July (Alongside the Wales airshow 6th & 7th of July).

Time: 11:00 am to 2:00 pm

Diwrnodau Rhanddeiliaid Blaenorol

Gallwch lawrlwytho copïau o agendâu a chyflwyniadau Diwrnodau Rhanddeiliaid blaenorol isod.

Rhithwir Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2020

17/03/2020 1/01/0001

Lleoliad: Rhithwir

Diwrnod Rhanddeiliaid Medi 2019

19/09/2019 1/01/0001

Lleoliad: Barics Maendy, Caerdydd

Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2019

19/03/2019 1/01/0001

Lleoliad: RAF Fali

Cynhadledd SSCE Cymru 2018

12/06/2018

Cynhaliwyd ail gynhadledd  SSCE Cymru ar 12 Mehefin 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn ystod y Gynhadledd, lansiodd Alun Davies AM, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus,  yr adroddiad ymchwil i Brofiadau Teuluoedd y Lluoedd Arfog sydd â phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn Addysg yng Nghymru.  Roedd y cyflwyniadau a'r gweithdai yn ystod y dydd yn canolbwyntio ar yr adroddiad hwn a sut y gall Rhwydwaith SSCE Cymru oresgyn yr heriau a nodwyd yng nghasgliadau’r adroddiad.

Diolch i’r holl siaradwyr, arddangoswyr a dirprwyon a fynychodd ac a gyfrannodd at y gweithgareddau a’r gweithdai.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan