This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Adnoddau Canllaw i Deuluoedd Gwasanaeth y Lluoedd Arfog

Nod Canllaw i Deuluoedd Gwasanaeth y Lluoedd Arfog SSCE Cymru yw darparu gwybodaeth am addysg a bywyd yng Nghymru a’r gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion, rhieni/gofalwyr a phlant y Lluoedd Arfog.

Cafodd strwythur a chynnwys Canllaw i Deuluoedd Gwasanaeth y Lluoedd Arfog eu datblygu yn seiliedig ar ganfyddiadau adroddiad arolwg rhieni/gofalwyr SSCE Cymru. Cynhyrchwyd y canllaw gyda chefnogaeth rhwydwaith SSCE Cymru i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir mor berthnasol a chywir ag sy’n bosibl.

Mae Canllaw i Deuluoedd Gwasanaeth y Lluoedd Arfog SSCE Cymru yn cynnwys yr adrannau canlynol:

  • Profiadau plant y Lluoedd Arfog
  • Y Lluoedd Arfog yng Nghymru
  • Byw yng Nghymru
  • Addysg yng Nghymru
  • Derbyniadau ysgolion ac absenoldeb yn ystod y tymor
  • Iechyd, Lles ac Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Cefnogaeth ysgol.

Lawrlwythwch Ganllaw i Deuluoedd Gwasanaeth y Lluoedd Arfog SSCE Cymru yma

Dylid anfon unrhyw ymholiadau neu adborth am gynnwys Canllaw i Deuluoedd y Lluoedd Arfog SSCE Cymru yn uniongyrchol i SSCE@wlga.gov.uk 

Lansio: Mai 2021

 

Gwrando ar Blant Milwyr canfyddiadau (2020).

Mae 88% wedi symud ysgol o leiaf unwaith oherwydd bod eu rhiant/rhieni wedi cael eu hail-leoli.

Arolwg rhiant/gofalwr Gwasanaeth (2020).

Beth fyddai’n helpu plant y Lluoedd Arfog i ymgartrefu mewn cymuned ac ysgol newydd 69% Gwybodaeth am addysg yng Nghymru a’r cwricwlwm 59% Cyfeirio a manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau perthnasol.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan