This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau SSCE Cymru sydd ar ddod

I rannu manylion digwyddiad sy'n berthnasol i gymuned y Lluoedd Arfog, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk 

Mis y Plentyn Milwrol 2024

1/04/2024 30/04/2024
 

SSCE Cymru drop-in sessions APRIL

1/04/2024 30/04/2024

Each month SSCE Cymru host a series of informal one-hour drop-in sessions focusing on specific themes. Come along to any of the sessions that interest you, where members of the SSCE Cymru team will share relevant information, promote resources, coordinate discussions, answer your questions and create opportunities for collaboration.

SSCE Cymru drop-in sessions MAY

1/05/2024 31/05/2024

Each month SSCE Cymru host a series of informal one-hour drop-in sessions focusing on specific themes. Come along to any of the sessions that interest you, where members of the SSCE Cymru team will share relevant information, promote resources, coordinate discussions, answer your questions and create opportunities for collaboration.

Little Troopers free online sessions

4/04/2024 20/04/2024

FREE sessions for military children this April!


Little Troopers have arranged a series of free online events for military children to sign-up to during April. Places for each event are limited.

'April is packed full of events, workshops and downloadable activities, so wherever you live, you can get involved in the celebrations with your little troopers! We also have a dedicated Month of the Military Child Schools Pack so that schools in the UK and overseas can join in and shine a light on their forces children this April' 

Never Such Innocence Poetry and Art Competition

6/10/2023 24/05/2024


The 2023/24 Competition marks the second year in the Never Such Innocence programme 'Conversations on Conflict'


It will run from 6 October 2023 - 24 May 2024!


We want to learn from you about the individuals and communities affected by war.
What’s a story that needs to be told? Is there a certain person that has inspired you?
What are some of the impacts of war that people might not consider?
Share your thoughts using poetry, art, speech and song! You can enter each category once!

Digwyddiadau rhwydwaith sydd ar ddod

Diwrnodau Rhanddeiliaid Blaenorol

Gallwch lawrlwytho copïau o agendâu a chyflwyniadau Diwrnodau Rhanddeiliaid blaenorol isod.

Rhithwir Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2020

17/03/2020 1/01/0001

Lleoliad: Rhithwir

Diwrnod Rhanddeiliaid Medi 2019

19/09/2019 1/01/0001

Lleoliad: Barics Maendy, Caerdydd

Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2019

19/03/2019 1/01/0001

Lleoliad: RAF Fali

Cynhadledd SSCE Cymru 2018

12/06/2018

Cynhaliwyd ail gynhadledd  SSCE Cymru ar 12 Mehefin 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn ystod y Gynhadledd, lansiodd Alun Davies AM, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus,  yr adroddiad ymchwil i Brofiadau Teuluoedd y Lluoedd Arfog sydd â phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn Addysg yng Nghymru.  Roedd y cyflwyniadau a'r gweithdai yn ystod y dydd yn canolbwyntio ar yr adroddiad hwn a sut y gall Rhwydwaith SSCE Cymru oresgyn yr heriau a nodwyd yng nghasgliadau’r adroddiad.

Diolch i’r holl siaradwyr, arddangoswyr a dirprwyon a fynychodd ac a gyfrannodd at y gweithgareddau a’r gweithdai.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan