This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau Previous Events

Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance

1/01/0001 1/01/0001

Dyddiad: 7 & 14 Rhagfyr

Amser: 15:30 – 17:30

Lleoliad: Rhith

Canlyniadau:

Bydd y gynhadledd yn rhoi gwell dealltwriaeth i gynrychiolwyr o blant y Lluoedd Gwasanaeth a'u profiadau mewn addysg. Bydd y cyfle i drafod grwpiau, cyngor ymarferol ac enghreifftiau o arfer da a rennir yn y gynhadledd yn sicrhau bod cynrychiolwyr yn teimlo'n hyderus wrth ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus i werthuso a gwella'r cymorth sydd ar gael i blant y Lluoedd Gwasanaeth yn eu lleoliadau addysg.

Gweminar Cyllid Cefnogi Plant Milwyr

1/01/0001 1/01/0001

Cynhaliwyd y weminar SSCE Cymru gyntaf erioed gan dîm SSCE Cymru ym mis Mehefin 2021

Roedd y weminar yn gyfle i ysgolion yng Nghymru glywed gan ystod o ffrydiau cyllido sydd ar gael i gefnogi plant Gwasanaeth mewn addysg, ynghyd ag enghreifftiau arfer da gan ysgolion â phlant Gwasanaeth sydd wedi defnyddio'r cyllid sydd ar gael, yn dilyn y cyflwyniadau gan y mynychwyr wedi cael cyfle i ofyn eu cwestiynau i'r panel Holi ac Ateb.

 

 

Gweminarau Rhwydwaith SSCE Cymru

1/01/0001 1/01/0001
 
  •  
  •  
  •  

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan