This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ymgysylltu ag SSCE Cymru Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru

Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru

Nia Williams

NiaWilliams5@ynysmon.gov.uk
07813 720083

Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam

Mae gan Nia bron i 20 mlynedd o brofiad fel gweithiwr ieuenctid cymwys, wedi gweithio yn Gyrfa Cymru am nifer o flynyddoedd ar amrywiol gynlluniau gyda chyflogwyr, sefydliadau addysg a phlant o bob oed mewn rôl gefnogol a gan ddarparu gweithdai ysgogol. Yn ddiweddar bu’n gweithio i elusen yn arwain ar sawl prosiect yn cefnogi plant a theuluoedd agored i niwed sydd ddim yn arfer ymgysylltu, a hynny yn Ynys Môn a Gwynedd.

Roedd Nia yn rhan o gynllun Cymru gyfan ar gyfer Oxfam Cymru ar y Prosiect Bywoliaethau Cynaliadwy ac mae wedi datblygu a darparu sawl pecyn hyfforddi i staff  o fewn amrywiol sefydliadau gan gynnwys tai, addysg a’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Cynorthwyodd Nia i ddatblygu a rhedeg prosiect llwyddiannus a ariannwyd gan Blant Mewn Angen a’r Loteri Genedlaethol, yn cefnogi plant i ddarganfod pecyn addysg oedd yn diwallu eu hanghenion ac i aros o fewn cyfrifoldeb yr Awdurdod Addysg Lleol.

Bu Nia hefyd yn gwirfoddoli ar gyfer yr NSPCC o fewn y gwasanaethau ysgolion ac mae’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan