This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Cyfeiriadur cefnogaeth Woody’s Lodge

Woody’s Lodge

Canolfan gymdeithasol yw Woody’s Lodge sy’n cyfeirio cyn-filwyr at y gefnogaeth a’r cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn ail-gysylltu â’u teuluoedd a’u cymunedau. Eu gweledigaeth yw creu man cyfarfod braf i’r rhai fu’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaethau Brys, lle gallant dderbyn cymorth a chyngor arbenigol, yn ogystal â’r cyfle i gysylltu â ffrindiau a theulu hen a newydd.

Caiff Woody’s Lodge ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog ac Elusen Môr-Filwyr Brenhinol y Llynges Frenhinol. Mae Woody’s Lodge yn cyfeirio cyn-filwyr a'u teuluoedd at sefydliadau gwahanol ledled Cymru gan gynnwys Change Step, GIG Cymru i Gyn-filwyr a TGP Cymru.

Mae gan Woody’s Lodge 3 Brif Ganolfan yng Nghymru:

Woody’s Lodge De Cymru

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia
5 Mile Lane
Y Barri
CF62 3AS

Woody’s Lodge Gogledd Cymru

Parc Eirias
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 8BN

Woody’s Lodge Gorllewin a Chanolbarth Cymru

Fferm Penlan
Penrhiwpal
Llandysul
SA44 5QH

www.woodyslodge.org

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan