This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Cyfeiriadur cefnogaeth Relate Cymru

Relate Cymru

Relate yw’r darparwr mwyaf y DU o ran perthynas cymorth, ac yn 2019, wedi helpu dros dau fil o bobl  bob oedran, cefndir, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaethau rhywedd i gryfhau eu perthynas. Mae'n ymwneud â darparu cymorth drwy gwnsela, rhaglenni tramgwyddwyr cam-drin domestig a chyswllt plant â chymorth drwy gynadledda wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy gyfrwng fideo.

Drwy bartneriaethau gyda'r RAFBF a RNRMC, mae Relate yn gallu cynnig cwnsela ar berthynas am ddim i'r AWYRLU Brenhinol, y Llynges Frenhinol a'r Morlu Brenhinol sy'n gwasanaethu, cyn-filwyr, y lluoedd wrth gefn a'u dibynyddion. Mae personél a theuluoedd y lluoedd arfog yn wynebu pwysau unigryw sy'n gallu effeithio ar fywyd y teulu a pherthnasau cwpl. Mae cwnsela Relate ar gael os ydych yn briod, yn byw gyda'ch gilydd, mewn perthynas o'r un rhyw, wedi gwahanu, wedi ysgaru, yn weddw neu'n sengl ac y gellir ei ddarparu'n ddigidol neu wyneb yn wyneb. Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael, gan gynnwys sut i gael gafael arnynt, ewch i:

RAF

Llynges Frenhinol/Môr-filwyr Brenhinol

www.relate.org.uk/cymru

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan