This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

SSCE Cymru

Casglu data

Casglu data

Diffiniad 1 (Diffiniad Llywodraeth Cymru)

Mae gan 'blentyn y Lluoedd Arfog' riant / rhieni – neu unigolyn/unigolion gyda chyfrifoldeb rhiant gweithredol sy’n aelodau o’r Lluoedd Arfog:

  • yn Lluoedd Arfog Parhaol Ei Mawrhydi
  • gydag ymrwymiad llawn fel rhan o’r gwasanaeth Wrth Gefn llawn-amser
  • yn gyn-filwr sydd wedi bod yn Gwasanaethu o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf
  • bu farw un o’u rhieni wrth wasanaethu yn y Lluoedd Arfog ac mae’r disgybl yn derbyn pensiwn dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog neu’r Cynllun Pensiynau Rhyfel.

Diffiniad 2

Unigolyn y mae ei riant, neu brif ofalwr, yn gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog parhaol, neu fel milwr wrth gefn, neu wedi gwneud hynny ar unrhyw bryd yn ystod 25 mlynedd gyntaf bywyd yr unigolyn hwnnw (SCiP Alliance diffiniad) - ac nad yw’n cwrdd â'r meini prawf yn niffiniad 1.

 

Bydd y data a roddwch ar y ffurflen hon yn cael ei rannu gyda SSCE Cymru er mwyn deall nifer a lleoliad plant y Lluoedd Arfog mewn addysg yng Nghymru, gan alluogi SSCE Cymru i ddarparu'r wybodaeth, cyngor, y gefnogaeth a'r adnoddau priodol sy'n berthnasol i gefnogi plant y Lluoedd Arfog. I ddarllen mwy am sut mae CLlLC yn prosesu eich data personol, gweler yr hysbysiad preifatrwydd yma.

Llenwch BOB RHAN o'r tabl os gwelwch yn dda.
Rhowch N/A ar gyfer unrhyw un nad yw'n berthnasol.
Rhowch ? Os yw'n anhysbys.

Grŵp blwyddyn Cyfanswm nifer yr HOLL ddisgyblion mewn grŵp blwyddyn Plant y Lluoedd Arfog (Diffiniad 1) Plant y Lluoedd Arfog (Diffiniad 2
Meithrin
Derbyn
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Blwyddyn 7
Blwyddyn 8
Blwyddyn 9
Blwyddyn 10
Blwyddyn 11
Blwyddyn 12
Blwyddyn 13
Cyfanswm

Cyflwyno

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan