This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

SSCE Cymru Adnoddau

Adnoddau

Pecyn Gwaith i Ysgolion

Pwrpas Pecyn Gwaith i Ysgolion SSCE Cymru ydi rhoi gwybodaeth i ysgolion, awdurdodau lleol a gweithwyr addysg proffesiynol am brofiadau plant y Lluoedd Arfog, a’u helpu i ddeall y gefnogaeth sydd ar gael iddynt i’w cynorthwyo i helpu plant y Lluoedd Arfog yn y ffordd gorau posibl.

Canllaw i Deuluoedd Gwasanaeth y Lluoedd Arfog

Nod Canllaw i Deuluoedd Gwasanaeth y Lluoedd Arfog SSCE Cymru yw darparu gwybodaeth am addysg a bywyd yng Nghymru a’r gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion, rhieni/gofalwyr a phlant y Lluoedd Arfog.

Astudiaethau Achos

Mae yna enghreifftiau isod o sut mae ysgolion yn nodi anghenion plant Milwyr ac yn eu cefnogi.

Seren of the Month

The SSCE Cymru ‘Seren of the month’ award is an opportunity for our team to publicly recognise an SSCE Cymru STAR, and say thank you to a Service child, member of school staff, work colleague, network member or organisation that have positively collaborated with us or shown exceptional support to Service children in education and their local Armed Forces community. We are grateful to work with some truly inspiring individuals and groups who ensure that Service children continue to feel valued and celebrated here in Wales.

Newyddlen SSCE Cymru

Mae newyddlenni SSCE Cymru yn cael eu cynhyrchu bob chwarter a darperir y cynnwys gan Rhwydwaith SSCE Cymru.  Mae’r newyddlenni yn cael eu dosbarthu i bob ysgol yng Nghymru ac i Rwydwaith SSCE Cymru.

Cyfeiriadur cefnogaeth

Chwilio yn ôl sector
 

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan