This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

SSCE Cymru Digwyddiadau

Diwrnodau Rhanddeiliaid SSCE Cymru

Sefydlwyd Diwrnodau Rhanddeiliaid yn dilyn awgrymiadau a wnaed yn ystod ac ar ôl cynhadledd SSCE Cymru ym mis Mehefin 2018.

 

 Amcanion

 1. Rhoi cyfleoedd rheolaidd i randdeiliaid SSCE Cymru ddod at ei gilydd, rhannu diweddariadau a gweithio ar y cyd.

 2. Rhoi cyfle i SSCE Cymru gael syniadau a safbwyntiau’r grwp rhanddeiliaid er mwyn cefnogi a dylanwadu ar ffocws cenhadaeth SSCE Cymru.

Diwrnod Rhanddeiliaid Nesaf

Dyddiad: I’w cadarnhau
Amser: 10:00-15:00
Lleoliad: I’w cadarnhau
Eitemau agenda: I’w cadarnhau

Os hoffech fynychu’r diwrnod Rhanddeiliaid SSCE Cymru nesaf, anfonwch y manylion canlynol i  SSCE@wlga.gov.uk

 • Enw
 • Teitl Swydd
 • Sefydliad
 • Cyfeiriad E-bost
 • Unrhyw ofynion dietegol arbennig
 • Manylion rhif cofrestru cerbyd (os byddwch yn gyrru i’r digwyddiad).

Digwyddiadau rhwydwaith sydd ar ddod

I rannu manylion digwyddiad sy'n berthnasol i gymuned y Lluoedd Arfog, cysylltwch â SSCE@wlga.gov.uk 

Cynhadledd y Gynghrair SCiP 2020

20/10/2020

Partneriaeth o sefydliadau sy'n canolbwyntio ar wella canlyniadau i blant o deuluoedd milwrol yw Cynghrair dilyniant plant y lluoedd arfog (SCiP).

Cynhadledd Canolfan Ymchwil yr Ymddiriedolaeth Mind 2021

23/03/2021

Bydd cynhadledd canolfan ymchwil Ymddiriedolaeth yr 2021 Forces in Mind, a noddir gan yr Arglwydd Ashcroft, yn seiliedig ar thema "Pontio pobl y gwasanaeth a Theuluoedd".

GOHIRIO Ffair Wybodaeth a Chyngor i Gyn-filwyr yn Ne a Gorllewin Cymru

24/04/2020

Yn galw ar BOB UN cyn-filwr!
Gwasanaeth Cenedlaethol, Arferol neu Filwyr Wrth Gefn

Fforymau Lluoedd Arfog sydd i ddod

Diwrnodau Rhanddeiliaid Blaenorol

Gallwch lawrlwytho copïau o agendâu a chyflwyniadau Diwrnodau Rhanddeiliaid blaenorol isod.

Diwrnod Rhanddeiliaid Medi 2019

19/09/2019

Lleoliad: Barics Maendy, Caerdydd

Cynhadledd SSCE Cymru 2018

12/06/2018

Cynhaliwyd ail gynhadledd  SSCE Cymru ar 12 Mehefin 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn ystod y Gynhadledd, lansiodd Alun Davies AM, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus,  yr adroddiad ymchwil i Brofiadau Teuluoedd y Lluoedd Arfog sydd â phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn Addysg yng Nghymru.  Roedd y cyflwyniadau a'r gweithdai yn ystod y dydd yn canolbwyntio ar yr adroddiad hwn a sut y gall Rhwydwaith SSCE Cymru oresgyn yr heriau a nodwyd yng nghasgliadau’r adroddiad.

Diolch i’r holl siaradwyr, arddangoswyr a dirprwyon a fynychodd ac a gyfrannodd at y gweithgareddau a’r gweithdai.

 •  
 •  
 •  

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan