This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Previous SSCE Cymru Network Webinars Wellbeing support: SSCE Cymru network webinar

Wellbeing support: SSCE Cymru network webinar

Date: 6th April 2022

Time: 14:00-16:30

Platform: MS Teams

 

AGENDA

1. RSLO support

  • Case management
  • CPD training

2. Network member presentations/workshops:

  • Little Troopers: Wellbeing course
  • Forces Fitness: Health, Wellbeing and Resilience programme
  • Making Generation R: Resilience through inspiration
  • Relate Cymru

3. Good practice examples

  • Pembrokeshire County Council: Forces Fitness project

4. Funding opportunities

  • Armed Forces Education Trust

5. Panel Q&A

Very beneficial, lots to take away, lots of links to other support.

Loads of information and support.

Really enjoyed the presentation by Tuey about Making Generation R.

1. RSLO support

Case Management support

Caitlin Woodland, Former Regional School Liaison Officer for Service children in East Wales

CPD training

Yasmin Todd, Regional School Liaison Officer for Service children in West Wales

2. Network member presentations/workshops

Little Troopers: Wellbeing course

Louise Fetigan, Operations Manager

Forces Fitness: Health, Wellbeing and Resilience programme

Sean Molino, Managing Director

Making Generation R: Resilience through inspiration

Tuey Critchfield, Project Manager

3. Good practice examples

Pembrokeshire County Council: Forces Fitness project

Kelly Hamid, Strategic & Operational (responsible for service children)

4. Funding opportunities

Armed Forces Education Trust

Charmian Hickman, Chief Executive

5. Panel Q&A

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan