This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau SSCE Cymru sydd ar ddod SSCE Cymru Hyfforddiant DPP MEHEFIN

SSCE Cymru Hyfforddiant DPP MEHEFIN

28/06/2021 30/06/2021

Mae SSCE Cymru yn cynnig cyfle i bob ysgol yng Nghymru gymryd rhan yn un o’n sesiynau DPP misol sydd wedi’u trefnu ar gyfer wythnos olaf pob mis.

Os ydych yn ysgol yng Nghymru gyda phlant Milwyr ar y gofrestr, rydym yn eich annog i gofrestru ar gyfer un o'n sesiynau hyfforddi. Mae'r hyfforddiant yn addas ar gyfer nifer fach o staff allweddol o bob ysgol, a fyddai'n elwa o ddeall anghenion plant y Lluoedd Arfog yn fanylach.

Gwnewch yn siwr eich bod wedi siarad â'ch Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol (RSLO) cyn mynychu sesiwn. Os nad ydych wedi siarad â'ch RSLO eto, cysylltwch â ni yn SSCECymru@wlga.gov.uk fel y gallwn eich cyfeirio at yr aelod priodol o'r tîm.

Mae’r sesiynau dwy awr yn gyfle i drafod, rhoi adborth a holi cwestiynau ynglyn â phrofiadau Plant y Lluoedd Arfog a chamau y gall yr ysgol eu cymryd i sefydlu arferion da.

CPD Sesiynau DPP mis Mehefin

Dyddiad Amser Enw’r Swyddog a fydd yn darparu’r sesiwn Iaith y sesiwn
Dydd Llun 28 Mehefin 10:00-12:00 Caitlin Woodland (Dwyrain Cymru) Saesneg
Dydd Llun 28 Mehefin

13:00-15:00

Caitlin Woodland (Dwyrain Cymru) Saesneg
Dydd Mercher 30 Mehefin 10:00-12:00 Yasmin Todd (Gorllewin Cymru) Saesneg
Dydd Mercher 30 Mehefin 13:00-15:00 Yasmin Todd (Gorllewin Cymru) Saesneg
TBC     Cymraeg

 

Mae croeso i chi fynychu unrhyw sesiwn; fodd bynnag, byddem yn eich cynghori i fynychu’r sesiwn gyda’ch Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol lle bo hynny'n bosibl.

Cofrestrwch i fynychu sesiwn DPP yma

  •  
  •  
  •  

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan