This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau rhwydwaith sydd ar ddod Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance

Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance

7/12/2021 14/12/2021

Cynhadledd a osodwyd ar draws dau ddyddiad a fydd yn lansio Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus Cynghrair SCiP yng Nghymru. Cyfle datblygu proffesiynol sy'n ceisio grymuso ysgolion i fyfyrio ar eu cefnogaeth i blant yng deuluoedd y Lluoedd Arfog a'u datblygu. Gan gynnwys cyflwyniadau, gweithgareddau, mewnbwn gan blant y Lluoedd Gwasanaeth a chyfleoedd trafod.

 

Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance Rhan 1: ‘Deall bywydau plant y Lluoedd Arfog a sut mae'r gynghrair yn helpu.’
Dyddiad: Dydd Mawrth 7 Rhagfyr
Amser: 15:30 – 17:30
Lleoliad: Rhith

Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance Rhan 2: ‘How schools can use the Thriving Lives Toolkit to ensure Service children thrive’
Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Rhagfyr
Time: 15:30 – 17:30
Lleoliad: Rhith

Canlyniadau
Bydd y gynhadledd yn rhoi gwell dealltwriaeth i gynrychiolwyr o blant y Lluoedd Gwasanaeth a'u profiadau mewn addysg. Bydd y cyfle i drafod grwpiau, cyngor ymarferol ac enghreifftiau o arfer da a rennir yn y gynhadledd yn sicrhau bod cynrychiolwyr yn teimlo'n hyderus wrth ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus i werthuso a gwella'r cymorth sydd ar gael i blant y Lluoedd Gwasanaeth yn eu lleoliadau addysg.

Rhaglen  

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 15:30 - 17:30 

Deall bywydau plant y Lluoedd Arfog a sut mae'r gynghrair yn helpu.

Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 15:30 - 17:30

Sut y gall ysgolion ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus i sicrhau bod plant y Lluoedd Arfog yn ffynnu

Cyflwyniad i SSCE Cymru a thirwedd addysgol yng Nghymru Sut i ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus i gefnogi ymarfer eich ysgol
Cyflwyniad i Gynghrair SCiP Ystafelloedd ymolchi ar gyfer trafodaeth grwp
Ystafelloedd ymolchi ar gyfer trafodaeth grwp Ysgol yn rhannu myfyrdodau o ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus
Profiadau plant y Lluoedd Arfog Holi a I'r panel

Cynhelir y gynhadledd mewn 2 ran, gyda phob dyddiad yn canolbwyntio ar wahanol bynciau ond yn dod at ei gilydd i sicrhau bod gennych y ddealltwriaeth gryfaf o sut i gefnogi plant y Lluoedd Gwasanaeth yn yr ysgol a sut i ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus. Byddem yn annog pob cynrychiolydd i fynychu dau ddyddiad y gynhadledd.

cliciwch yma i gofrestru 

Noder: cyflwynir cyflwyniadau yn Saesneg a darperir dogfennau ategol yn Gymraeg

  •  
  •  
  •  

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan