This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau

Mis y Plentyn Milwrol

Mis Ebrill yw Mis y Plentyn Milwrol, sy’n tynnu sylw at rôl bwysig plant milwyr yng nghymuned y Lluoedd Arfog. Mae’n gyfle i gefnogi teuluoedd y Lluoedd Arfog a’u plant oherwydd yr aberth maen nhw’n ei wneud bob dydd a’r heriau maen nhw’n eu goresgyn.

 

Pam piws?

Dewiswyd y lliw piws am ei fod yn symboleiddio pob cangen o’r fyddin; mae’n gyfuniad o Wyrdd y Fyddin, Glas y Llu Awyr, Glas Gwylwyr y Glannau, Coch y Môr-filwyr a Glas y Llynges.

Hoffai SSCE Cymru annog lleoliadau addysg i gynnal gweithgareddau yn ystod y mis hwn, i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o brofiadau unigryw’r criw yma o blant a phobl ifanc, a dod yn amgylchedd sy’n derbyn y Lluoedd Arfog yn gyfeillgar.

Adnoddau:

Syniadau am sut y gall ysgolion gymryd rhan

Ffyrdd i deuluoedd Lluoedd Arfog i gymryd rhan

Baner Mis y Plentyn Milwrol

Delwedd Mis y Plentyn Milwrol

Pennill dant y llew

Digwyddiadau:

Ewch i dudalen ddigwyddiadau SSCE Cymru i gael manylion y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ym mis Ebrill fel rhan o Fis y Plentyn Milwrol.

Month of the Military Child 2022 activities
 

Adventures of a Service Family art exhibition and workshops

A collaborative project between SSCE Cymru, Pembrokeshire County Council and the VC Gallery created an opportunity for 56 Service children from six schools to participate in a two hour art workshop during in the lead up to Month of the Military child. The dandelion themed artwork form the Service children, and large collaborative piece of art, will be displayed in the VC Gallery on 7th April 5-7pm.

Army Welfare Service Brecon - Dandelion poem

Haverfordwest High School - Experiences of Service children

 

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan