This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ymgysylltu ag SSCE Cymru Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol Dwyrain Cymru

Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol Dwyrain Cymru

Caitlin Woodland

Caitlin.woodland@newport.gov.uk
07929 861170

Blaenau Gwent, Caerffili , Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a Phowys

Mae Caitlin yn athrawes ysgol gynradd gymwys sydd â phrofiad o ddysgu mewn dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Sylfaen yn Ne Ddwyrain Cymru, yn ogystal ag ysgol ryngwladol yn Prague. Fel athrawes bu’n eiriol pwysigrwydd mabwysiadu dull gweithredu oedd yn canolbwyntio ar y plentyn a sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd a chymorth cyfartal.

Yn ddiweddar bu Caitlin yn gweithio i Dîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau Prifysgol De Cymru. Yn y rôl honno, roedd yn gyfrifol am gysylltu gyda a chefnogi myfyrwyr ysgolion uwchradd a cholegau yn ardal Gwent, drwy gynnig gwybodaeth a chyngor ynglyn ag Addysg Uwch. Yn ogystal, roedd yn gweithio’n agos gyda Campws Cyntaf i ddarparu a threfnu gweithgareddau a digwyddiadau ehangu mynediad a ar gyfer grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli.

Mae Gradd Meistr gan Caitlin mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Addysg ac yn ei hamser rhydd mae’n mwynhau perfformio gyda’i chymdeithas ddrama, gwrando ar gerddoriaeth a chadw’n heini.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan