This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ymgysylltu ag SSCE Cymru Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol De Cymru

Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol De Cymru

Jody Lewis

Jody.Lewis@cardiff.gov.uk 
07855 161871

Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg

Mae Jody yn athrawes ysgol gynradd gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn addysgu ar draws pob grwp oedran ysgol gynradd. Wedi'i haddysgu yng Nghaerdydd, roedd ei blynyddoedd addysgu ffurfiannol yn ysgol gynradd Caerdydd yr oedd hi'n ei mynychu fel plentyn. Mae ganddi brofiad helaeth o addysgu plant y Lluoedd Arfog: bu'n dysgu mewn ysgol Plant y Lluoedd Arfog yn yr Almaen, ac yn fwyaf diweddar ysgol gynradd yn Lloegr a oedd â charfan fawr o blant y Lluoedd Arfog, lle'r oedd hi'n arweinydd Saesneg fel Iaith Ychwanegol ac Ieithoedd Modern a Thramor.

Mae Jody yn briod ag aelod sy'n gwasanaethu'r Lluoedd Arfog ac mae ganddynt ddau o blant yn eu harddegau. Mae ganddi brofiad uniongyrchol o fod yn rhan o deulu'r Lluoedd Arfog, gan gynnwys y profiadau cadarnhaol sy'n dod yn sgil hynny, yn ogystal â'r heriau y gallant eu hwynebu.

Fel ieuenctid, cynrychiolodd Jody Gymru mewn pêl-rwyd ac athletau ac mae'n argymell pwysigrwydd ymarfer corff a chydlyniant tîm wrth ddatblygu lles meddyliol a chorfforol.

Ar ôl dychwelyd i Gymru yn ddiweddar, mae'n frwdfrydig iawn i weithio gydag SSCE Cymru a dod â'i phrofiad helaeth i'r tîm.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan