This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Cyfeiriadur cefnogaeth Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS)

Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS)

Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn wasanaeth addysg integredig sy’n cefnogi ac yn herio ysgolion yn Ne Ddwyrain Cymru i anelu at ragoriaeth.

Anelu at Ragoriaeth mewn Ysgolion ar Draws y Rhanbarth

Gan weithio gyda chynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Mynwy, Casnewydd a Thorfaen, mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn anelu at wella addysg a hybu gwasanaethau rheng flaen.

Cyflawnir hyn drwy ganolbwyntio ar wella, cefnogaeth a dysgu proffesiynol. Yn sail i’r gwaith mae ein gwerthoedd craidd sef rhagoriaeth, arloesedd, cywirdeb, cydweithio ac atebolrwydd.

Cenhadaeth y Gwasanaeth Cyflawni Addysg

Gan weithio gyda’n partneriaid allweddol, nod y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yw trawsnewid y canlyniadau addysgol a chyfleoedd bywyd ar gyfer yr holl ddysgwyr ar hyd a lled De Ddwyrain Cymru drwy:

- Sicrhau profiadau dysgu llwyddiannus a lefelau uchel o ran lles, yn arbennig ar gyfer y dysgwyr hynny sy’n wynebu’r heriau mwyaf;
- Creu rhwydweithiau effeithiol o weithwyr proffesiynol ar hyd a lled y pum awdurdod lleol a thu hwnt, a chydweithio i wella arweinyddiaeth, dysgu ac addysgu a;
- Denu a chynnal tîm o bobl eithriadol sy’n ymgorffori ein gwerthoedd craidd yn eu gwaith ac yn rhannu angerdd am ragoriaeth.

www.sewales.org.uk

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan