This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau Gweminar Cyllid Cefnogi Plant Milwyr

Gweminar Cyllid Cefnogi Plant Milwyr

Cynhaliwyd y weminar SSCE Cymru gyntaf erioed gan dîm SSCE Cymru ym mis Mehefin 2021

Roedd y weminar yn gyfle i ysgolion yng Nghymru glywed gan ystod o ffrydiau cyllido sydd ar gael i gefnogi plant Gwasanaeth mewn addysg, ynghyd ag enghreifftiau arfer da gan ysgolion â phlant Gwasanaeth sydd wedi defnyddio'r cyllid sydd ar gael, yn dilyn y cyflwyniadau gan y mynychwyr wedi cael cyfle i ofyn eu cwestiynau i'r panel Holi ac Ateb.

 

 

Agenda

CYLLID I GEFNOGI PLANT Y LLUOEDD ARFOG

1.       Y Weinyddiaeth Amddiffyn - Cronfa Cefnogi Addysg

2.       Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog – rhaglen ‘Forces for Change’

3.       Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog – grantiau ar y cyd a chydweithredol

4.       Llywodraeth Cymru – Cronfa Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog yn Ysgolion Cymru (SSCE-WF)

SSCE CYMRU

5.       Cymorth rheoli achos

6.       awgrymiadau da

GENGHREIFFTIAU O ARFERION DA

7.       BYsgol Uwchradd Aberhonddu

8.       Ysgol Feithrin A Babanod Mount Street

PANEL

9.       QSESIWN HOLI AC ATEB

Mae recordiadau o'r holl gyflwyniadau a'r panel Holi ac Ateb ar gael isod.

I found this really interesting and very informative.

Good to hear reminders of the different funding streams available to support schools with service families, of ideas of bids and things that can be done with little or no funding. Lovely to hear the voices of children to start the session.

Great webinar, I feel much more confident to apply for funding in the future.

CYLLID I GEFNOGI PLANT Y LLUOEDD ARFOG

Weinyddiaeth Amddiffyn - Cronfa Cefnogi Addysg

Andrew Malcolm, Uwch Swyddog Addysg, Y Weinyddiaeth Amddiffyn – Teuluoedd y Lluoedd Arfog a Diogelu

Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog – rhaglen ‘Forces for Change’

Andrew Williams – SO2 Integreiddiad rhwng y Fyddin a Sifiliaid, 160th Brigâd a Phencadlys (Cymru)

Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog – grantiau ar y cyd a chydweithredol

Charmian Hickman, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog

Llywodraeth Cymru – Cronfa Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog yn Ysgolion Cymru (SSCE-WF)

Millie Taylor, Rheolwr Rhaglen SSCE Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

SSCE Cymru

Rheoli achosion SSCE Cymru

Caitlin Woodland, Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol

Awgrymiadau SSCE Cymru

Millie Taylor, Rheolwr Rhaglen SSCE Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

ENGHREIFFTIAU O ARFERION DA

Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Leah Burnett, Swyddog Cymorth Teuluoedd y Lluoedd Arfog

Ysgol Feithrin A Babanod Mount Street

Shan Kenchington, Pennaeth 

Panel Q&A

 

Panel members:

  • Andrew Malcolm, SUwch Swyddog Addysg, Y Weinyddiaeth Amddiffyn – Teuluoedd y Lluoedd Arfog a Diogelu
  • Andrew Williams, SO2 Integreiddiad rhwng y Fyddin a Sifiliaid, 160th Brigâd a Phencadlys (Cymru)
  • Anthony Metcalfe, Rheolwr Ardal Cymru, Y Lleng Brydeinig Frenhinol
  • Charmian Hickman, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog
  • James Voros, Dirprwy bennaeth, Prendergast CP School
  • Kay Reynolds, Gweithiwr Allweddol MoD, Prendergast CP School
  • Leah Burnett, Swyddog Cymorth i Deuluoedd y Lluoedd, Brecon High School
  • Millie Taylor, Rheolwr Rhaglen SSCE Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
  • Shan Kenchington, Pennaeth, Mount Street Infants School

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan