This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance

Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance

Dyddiad: 7 & 14 Rhagfyr

Amser: 15:30 – 17:30

Lleoliad: Rhith

Canlyniadau:

Bydd y gynhadledd yn rhoi gwell dealltwriaeth i gynrychiolwyr o blant y Lluoedd Gwasanaeth a'u profiadau mewn addysg. Bydd y cyfle i drafod grwpiau, cyngor ymarferol ac enghreifftiau o arfer da a rennir yn y gynhadledd yn sicrhau bod cynrychiolwyr yn teimlo'n hyderus wrth ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus i werthuso a gwella'r cymorth sydd ar gael i blant y Lluoedd Gwasanaeth yn eu lleoliadau addysg.

Dogfennau Ategol:

Cliciwch yma I weld y llyfryn cynrychiolwyr

Cliciwch yma I weld y Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance

Mi wnes i fwynhau’r gynhadledd yn arw a dw i’n teimlo fy mod wedi derbyn llawer o wybodaeth ddefnyddiol.

Ar ôl y gynhadledd dw i’n mynd i ddefnyddio’r pecyn i ddatblygu ein gwaith gyda phlant y lluoedd arfog a’u teuluoedd ymhellach.

Trefnus, perthnasol ac wedi gorffen ar amser!

Rhan 1: ‘Deall bywydau plant y Lluoedd Arfog a sut mae'r gynghrair yn helpu

Cyflwyniad i SSCE Cymru a thirwedd addysgol yng Nghymru

Millie Taylor, Rheolwr Rhaglen SSCE Cymru, Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cyflwyniad i Gynghrair SCiP

Phil Dent, Cyfarwyddwr Cynghrair, SCiP Alliance

Profiadau plant y Lluoedd Arfog

 

Ystafelloedd ymolchi ar gyfer trafodaeth grwp

 

Rhan 2: Part 2: ‘Sut y gall ysgolion ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus i sicrhau bod plant y Lluoedd Arfog yn ffynnu’

Sut i ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus i gefnogi ymarfer eich ysgol

Katherine Lawrence, Pennaeth Gweithrediadau, Cynghrair SCiP

Holi a I'r panel gan gynnwys Millie Taylor, Dr. Ross Hall, Katherine Lawrence, Philip Dent & Leah Burnett

 

Ysgol yn rhannu myfyrdodau o ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus: Coychurch Primary School

Sue Hurry a Delyth Davies, Pennaeth a Ymarferydd Ffynnu, Ysgol Gynradd Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr

Ysgol yn rhannu myfyrdodau o ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus: Brecon High School

Leah Burnett, Swyddog Cymorth Teuluoedd y Lluoedd Arfog, Ysgol Uwchradd Aberhonddu Powys

Ystafelloedd ymolchi ar gyfer trafodaeth grwp

 

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan