This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ymgysylltu ag SSCE Cymru Swyddog Cyswllt Ysgolion Gorllewin Cymru

Swyddog Cyswllt Ysgolion Gorllewin Cymru

Yasmin Todd

Yasmin.Todd@pembrokeshire.gov.uk
07341 513157

Sir Gâr, Ceredigion, Castell-Nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe

Cafodd Yasmin ei magu mewn teulu Lluoedd Arfog, felly mae ganddi brofiad uniongyrchol o sut beth ydi bod yn blentyn y Lluoedd Arfog a’r cyfleoedd cyffrous sydd ar gael i deuluoedd y Lluoedd Arfog. Mae wedi profi llawer o elfennau o ffordd fyw'r Lluoedd Arfog, gan gynnwys byw dramor, symud tai'n rheolaidd, symudiadau ysgol canol blwyddyn, gwahanu oddi wrth riant Gwasanaeth wrth benwythnosau ac yn ystod y defnydd, a phontio allan o'r Lluoedd Arfog. Fel plentyn Gwasanaeth, mynychodd Yasmin bum ysgol a byw yn yr Almaen, Gogledd Iwerddon a Lloegr cyn i'w theulu ddewis ymgartrefu yng Nghymru.

Mae gan Yasmin radd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar a phrofiad o weithio mewn amrywiaeth o swyddi cymorth mewn addysg uwchradd. Ei swydd ddiwethaf oedd fel Swyddog Cyswllt Teuluoedd yn Ne Cymru, yn annog myfyrwyr a’u teuluoedd i gymryd rhan ym mywyd yr ysgol ac yn cynnig cymorth i deuluoedd mewn angen.

Mae Yasmin yn frwd dros sicrhau fod pob plentyn yn teimlo fod ganddyn nhw lais a’u bod yn cael cefnogaeth mewn addysg, ac mae’n edrych ymlaen at gael gweithio gyda phlant y Lluoedd Arfog ac ysgolion i ddatblygu ac ehangu’r cymorth sydd ar gael iddyn nhw.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan