This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Adnoddau Hyfforddiant DPP

Hyfforddiant DPP

Yn seiliedig ar gynnwys Pecyn Cymorth SSCE Cymru, mae pecyn hyfforddi Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) bellach ar gael i ysgolion ac addysgwyr yng Nghymru.

Cyflwynir y sesiwn DPP ddwy awr gan y Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol (RSLOs) ar gyfer Plant Milwyr ar Microsoft Teams ar gyfer hyd at 15 o gyfranogwyr. Mae'r hyfforddiant yn addas ar gyfer nifer fach o staff allweddol o bob ysgol, a fyddai'n elwa o ddeall anghenion plant y Lluoedd Arfog yn fanylach.

Nodau'r sesiwn hyfforddi:

 - Codi ymwybyddiaeth o anghenion plant y Lluoedd Arfog
 - Cynyddu hyder staff wrth gefnogi plant y Lluoedd Arfog yn yr ysgol

Agenda:

1. Cyflwyniad i SSCE Cymru
2. Lluoedd Arfog yng Nghymru
3. Profiadau plant y Lluoedd Arfog
4. Addysg yng Nghymru
5. Data a derbyniadau i ysgolion
6. Iechyd meddwl a lles
7. Gweithgareddau allgyrsiol
8. Cyllid ar gyfer ysgolion
9. Ymchwil a thystiolaeth

Mae'r sesiwn ddwy awr yn cynnwys llawer o gyfleoedd i drafod, adborth a chwestiynau ynghylch profiadau plant y Lluoedd Arfog a'r camau y gall yr ysgol eu cymryd i ymgorffori arfer da. A certificate will be awarded to all participants on completion of the CPD training.

Fel rhan o Fis y Plentyn Milwrol ym mis Ebrill, drwy gydol yr wythnos sy'n dechrau ar 19eg Ebrill, mae SSCE Cymru yn cynnig cyfle i bob ysgol yng Nghymru sydd gyda plant y Lluoedd Arfog gymryd rhan mewn un o 60 o sesiynau DPP a amserlennwyd drwy gydol yr wythnos. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer un o'r sesiynau, ewch i dudalen Digwyddiadau SSCE Cymru.

  •  
  •  
  •  

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan