This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Cyfeiriadur cefnogaeth Sefydliad y Teulu

Sefydliad y Teulu

Mae Sefydliad y Teulu yn elusen gofrestredig sy'n gweithredu ledled Cymru. Maent yn gweithio'n agos iawn gydag unigolion yn y gymuned, cyn-filwyr a chymuned y Lluoedd Arfog, grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol, elusennau, ysgolion, sefydliadau ieuenctid a chwmnïau buddiannau cymunedol.

Mae ymateb i anghenion cymunedau yn allweddol i werthoedd Sefydliad y Teulu. Maent yn angerddol am hyrwyddo cydraddoldeb i bawb, hyrwyddo sgiliau bywyd, lliniaru tlodi a'r problemau sy'n gysylltiedig ag ef ac maent am feithrin diwylliant o ddeall, cefnogi a dysgu gyda'i gilydd. Mae gwaith Sefydliad y Teulu yn sail i strategaethau cenedlaethol drwy fynd i'r afael â thlodi, creu cymunedau mwy gwydn drwy hyfforddiant, datblygu cymunedol a lles meddyliol a chefnogaeth emosiynol.

Mae gan Sefydliad y Teulu Academi Sgiliau Digidol AM DDIM ar-lein i unrhyw un ei defnyddio i ymgymryd â dysgu Bitesize o gysur cartref, pob cwrs yn parhau 1-2 awr. Maent hefyd yn cynnal rhaglen ddysgu Achrededig o Gyrsiau L1/2/3 i'r rhai sydd angen cymorth yn ôl i'r gwaith, i ail-hyfforddi neu eisiau dechrau busnes neu weithio yn y sectorau gwirfoddol.

Mae Sefydliad y Teulu yn gweithio gyda chymuned y Lluoedd Arfog i gefnogi cyn-filwyr, eu teuluoedd, gofalwyr ac aelodau estynedig o'r teulu. Maent yn cefnogi'r uned gyfan i ffynnu a chael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt.

www.thefamilyfoundation.co.uk

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan