This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Cyfeiriadur cefnogaeth Home Start Cymru

Home Start Cymru

Mae Home Start Cymru yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol a chymorth ymarferol i rieni plant ifanc sy’n byw ledled Cymru a sy’n profi cyfnod anodd. Gall bod yn riant, beth bynnag fo’ch sefyllfa, fod yn anodd iawn. Mae nifer o bobl yn teimlo’n flinedig ac wedi eu llethu gan straen bywyd teuluol. Mae Home Start Cymru yn deall y gall ychydig o help wneud gwahaniaeth mawr weithiau a gall fod yno i gynnig clust i wrando neu bâr ychwanegol o ddwylo.

Mae Home Start Cymru yn deall fod angen y cynnig o gefnogaeth ac arweiniad ar rieni weithiau.  Fe fydd eu gwirfoddolwyr hyfforddedig yn ymweld â chi yn eich cartref am rhwng dwy neu dair awr yr wythnos i gynnig pâr ychwanegol o ddwylo neu glust i wrando. Yn ystod Covid mae Home Start Cymru yn parhau i fod yma i chi - gan gynnig gwasanaethau cyfeillio o bell yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.
Yn fwy na hynny, gan fod pawb yn wahanol – a bod gan bob plentyn eu hanghenion unigol, unigryw – fe fydd Home Start Cymru yn gweithio gyda chi i ddarganfod gyda beth yr ydych angen cymorth a theilwra eu hamser gyda chi i gyd-fynd â hynny. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eu hamser gyda chi yn parhau yn gyfrinachol.

Dyma ychydig o bethau y gall Home Start Cymru eich helpu gyda nhw:

  • Cryfhau eich perthynas gyda’ch plentyn neu blant.
  • Gwella iechyd corfforol ac emosiynol eich plentyn.
  • Gwella eich iechyd corfforol ac emosiynol chi.
  • Dysgu sgiliau rhianta newydd – rhai awgrymiadau a thriciau gwych!
  • Teimlo yn llai unig ac ynysig drwy argymell gwasanaethau a grwpiau lleol.
  • Lleihau straen o wrthdaro teuluol.
  • Cyfarfod pobl eraill sydd yn yr un cwch drwy eich helpu i wneud cysylltiadau newydd.

I wneud cais am gefnogaeth ewch ati i gwblhau’r ffurflen gysylltu ar-lein neu ebostiwch info@homestartcymru.org.uk. Fe fydd un o’r cydlynwyr teulu yn cysylltu â chi.

www.homestartcymru.org.uk

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan