This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Cyfeiriadur cefnogaeth Home Start Cymru

Home Start Cymru

Home Start Cymru offers free, confidential support and practical help to parents of young children living across Wales who are going through a difficult time. Being a parent, whatever your situation, can be very difficult. Many people feel exhausted and overwhelmed by the stresses of family life. Home Start Cymru understand that, sometimes, a little help can make a world of difference and can be there to offer a listening ear or an extra pair of hands.

Home Start Cymru understand that, sometimes, parents need the offer of nurturing support and guidance. Their trained volunteers will visit you in your own home for between two and three hours a week to offer an extra pair of hands or a listening ear. During Covid Home Start Cymru are still there for you – offering remote, befriending services in line with government guidance.
What’s more, because everyone is different — and each child has their own unique, individual needs — Home Start Cymru will work with you to find out what you need support with, and tailor their time with you to suit that. You can also be reassured that their time with you will remain confidential.

Here are just a few of the things Home Start Cymru can help you with:

  • Strengthening your relationship with your child or children.
  • Improving your child’s physical and emotional health.
  • Improving your physical and emotional health.
  • Learning new parenting skills — some great tips and tricks!
  • Feeling less lonely and isolated by recommending local services and groups.
  • Reducing stress from family conflict.
  • Meeting other people who are in the same boat by helping you make new connections.

To request support please complete the online contact form or email info@homestartcymru.org.uk. One of the family coordinators will then be in touch with you.

www.homestartcymru.org.uk

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan