ADNODDAU A LINCIAU

Dolenni â'r we

I blant a phobl ifanc

MEIC Cymru:

Oes angen gwybodaeth neu gynghorion?  Mae Meic Cymru yn wasanaeth cynghori ac eirioli yn rhad ac am ddim.  Mae’n cynnig cynghorion am sawl peth.

http://meiccymru.org/

Military Kids Connect:

Dyma fforwm ar y we i blant milwyr o bob cwr o’r byd.  Mae’n cynnig gwybodaeth, cynghorion, gêmau ac ati:

http://militarykidsconnect.dcoe.mil/

Comisiynydd Plant Cymru:

Cymorth a chynghorion ynglŷn â hawliau plant a phobl ifanc:

http://www.childcomwales.org.uk/

 

Gwybodaeth am addysg

Child Education Advisory Service (CEAS)

Gwybodaeth a chymorth i deuluoedd milwyr a rhai o weithwyr Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan ynglŷn â phob agwedd ar addysg eu plant yn y Deyrnas Gyfunol a thramor.

https://www.gov.uk/childrens-education-advisory-service

ELSA – Gwefan Emotional Literacy Support ac arni adnoddau i athrawon a staff cymorth

http://www.elsa-support.co.uk/emotional-support-for-the-children-of-the-armed-forces/

Esytn:

Arolygiaeth ysgolion Cymru

http://www.estyn.gov.uk/

Comisiynydd Plant Cymru:

Cymorth a chynghorion ynglŷn â hawliau plant a phobl ifanc:

http://www.childcomwales.org.uk/

Royal Caledonian Educational Trust:

Hyrwyddo ymwybyddiaeth o anghenion plant milwyr yn yr Alban

http://www.rcet.org.uk/

Supporting Service Children in State Schools:

Rhwydwaith ysgolion gwladol Lloegr.  Mae’n cynnig cymorth a chynghorion am blant milwyr ac mae wedi llunio llawlyfr i ysgolion: https://www.gov.uk/government/publications/service-children-in-state-schools-handbook/service-children-in-state-schools-handbook-2013

Canllawiau Llywodraeth Cymru am addysg:

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/?lang=en

Côd Derbyn Ysgolion Cymru 2013:

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/admissions-and-appeals-code/?lang=en

HMS Heroes

Menter yn Aberplym i blant milwyr.  Mae’n ymwneud â mentora trwy gyfoedion.

http://www.plymouthcurriculum.swgfl.org.uk/hmsheroes/about-us/

 

Cymorth a chynghorion

HIVES

Mae HIVE yn rhwydwaith gwybodaeth ar gyfer pawb yn y lluoedd arfog.  Mae ar gael i filwyr priod a sengl fel ei gilydd, ynghyd â’u teuluoedd a’u dibynyddion, yn ogystal â dinasyddion sy’n gweithio i'r lluoedd arfog.

http://www.army.mod.uk/welfare-support/23440.aspx

HIVE RAF FALI

http://www.raf.mod.uk/community/support/rafvalleyhive.cfm

HIVE CAS-GWENT AC ABERHONDDU

http://chepstowhive.blogspot.co.uk/

HIVE SAIN TATHAN A HWLFFORDD

http://www.stathanhive.blogspot.co.uk/

Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan – gwasanaethau cymorth:

Rhestr gwasanaethau cymorth a chynghorion i’r rhai sydd/fu yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd nhw, ar wefan Llywodraeth San Steffan:

https://www.gov.uk/browse/benefits/families/support-services-for-military-and-defence-personnel-and-their-families

Soldiers', Sailors' and Airmen's Families Association (SSAFA)

Cymorth a chynghorion i’r rhai sydd/fu yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd nhw:

https://www.ssafa.org.uk/

Army Families Federation (AFF):

Cymorth i deuluoedd y fyddin.

http://www.aff.org.uk/

Royal Air Force Families’ Federation (RAFFF):

Cymorth i deuluoedd y Llu Awyr Brenhinol.

http://www.raf-ff.org.uk/

Royal Navy Families’ Federation:

Cymorth i deuluoedd y Llynges Brenhinol.

http://www.nff.org.uk/

Y Lleng Brydeinig

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn helpu pawb sy’n ymwneud â’r lluoedd arfog o ran materion lles, brawdoliaeth a chynrychioli yn ogystal â threfnu Sul y Cofio ac achlysuron cysylltiedig:

http://www.britishlegion.org.uk/can-we-help

Veterans UK

Cymorth a chynghorion i hen filwyr a’u teuluoedd:

http://www.veterans-uk.info/index.htm

Samaritans

Gwifren gyfrinachol pan fo angen siarad â rhywun neu ofyn am gymorth a chynghorion:

http://www.samaritans.org/

Cyfamod Gymunedol y Lluoedd Arfog:

Nod y gyfamod yw annog cymunedau i helpu pobl y lluoedd arfog yn y fro, a helpu cymunedau i ddeall materion sy’n effeithio ar y lluoedd arfog.

Cymorth i’r lluoedd arfog yng Nghymru:

http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/safety/armedforces/packagesupport/?lang=en

Cyfamodau cymunedol y lluoedd arfog yng Nghymru:

https://www.gov.uk/government/publications/community-covenants-in-wales

GWYBODAETH

LINCIAU

DILYNWCH NI AR TWITTER

Welcome to the SSCECymru twitter! New website, parents' survey, schools' survey and more launching in November 2014! Watch this space...
Responses for our http://www.sscecymru.co.uk/parents-survey already coming in! Thanks for all the RTs!
Our website http://www.sscecymru.co.uk is now live! Pay us a visit for more info on the project.
Take part in our new survey for Armed Forces parents with children in school in Wales http://www.sscecymru.co.uk #haveyoursay

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand, don't display this message again