Hanesion plant milwyr

Rydyn ni wedi cydweithio ag athrawon a disgyblion Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr, Ysgol Gynradd Prendergast a Storyworks UK i gynnal gweithdai fyddai’n galluogi plant milwyr i sôn am sefyllfa rhywun a chanddo riant yn y lluoedd arfog.

Rydyn ni’n gobeithio bod y ffilmiau hyn yn cyfleu darlun o fywydau plant rhai milwyr ac y bydd modd eu defnyddio ar gyfer hyfforddi a dysgu ymhlith proffesiynolion addysg a phlant eraill yng Nghymru a’r tu hwnt fel y gallan nhw glywed am brofiad plant mae’u rhieni yn y lluoedd arfog.

 

Hanes Aiden

 

 

Hanes Ashim

 

 

Hanes Chloe

 

 

Hanes Dan

 

 

Hanes Georgia

 

 

Hanes Harry

 

 

Hanes Ieuan

 

 

Hanes Lewis

 

 

Hanes Mia

 

 

Hanes Piaras

 

 

Hanes Ryan

 

 

Hanes Sanjog

 

 

Hanes Sianed

GWYBODAETH

LINCIAU

DILYNWCH NI AR TWITTER

Welcome to the SSCECymru twitter! New website, parents' survey, schools' survey and more launching in November 2014! Watch this space...
Responses for our http://www.sscecymru.co.uk/parents-survey already coming in! Thanks for all the RTs!
Our website http://www.sscecymru.co.uk is now live! Pay us a visit for more info on the project.
Take part in our new survey for Armed Forces parents with children in school in Wales http://www.sscecymru.co.uk #haveyoursay

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand, don't display this message again