SSCE ffilmiau

Rydyn ni wedi cydweithio ag athrawon a disgyblion Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr ac Ysgol Gynradd Prendergast ynghyd â Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan, rhieni, Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Storyworks UK i lunio dwy ffilm fer am fywydau plant milwyr a’r modd y gallwn ni eu helpu.

Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru: Ffilm fer

Rydyn ni’n gobeithio bod y ffilm gyntaf yn dangos sut y gallai bywydau plant milwyr fod ac y bydd modd ei defnyddio ar gyfer hyfforddi, dysgu a chodi ymwybyddiaeth ymhlith proffesiynolion addysg ac awdurdodau lleol.

 

Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru: Cymorth i sefydliadau

Mae’r ail ffilm yn tynnu sylw at waith sy’n mynd rhagddo yng Nghymru a’r mathau o gymorth sydd ar gael i blant milwyr.

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand, don't display this message again