SSCE ffilmiau

Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru: Ffilm fer

Rydyn ni wedi cydweithio ag athrawon a disgyblion Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr ac Ysgol Gynradd Prendergast ynghyd â Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan, rhieni, Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Storyworks UK i lunio dwy ffilm fer am fywydau plant milwyr a’r modd y gallwn ni eu helpu.

Rydyn ni’n gobeithio bod y ffilm gyntaf yn dangos sut y gallai bywydau plant milwyr fod ac y bydd modd ei defnyddio ar gyfer hyfforddi, dysgu a chodi ymwybyddiaeth ymhlith proffesiynolion addysg ac awdurdodau lleol.
 
Mae’r ail ffilm yn tynnu sylw at waith sy’n mynd rhagddo yng Nghymru a’r mathau o gymorth sydd ar gael i blant milwyr.

 

 

 

Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru: Cymorth i sefydliadau

GWYBODAETH

LINCIAU

DILYNWCH NI AR TWITTER

Welcome to the SSCECymru twitter! New website, parents' survey, schools' survey and more launching in November 2014! Watch this space...
Responses for our http://www.sscecymru.co.uk/parents-survey already coming in! Thanks for all the RTs!
Our website http://www.sscecymru.co.uk is now live! Pay us a visit for more info on the project.
Take part in our new survey for Armed Forces parents with children in school in Wales http://www.sscecymru.co.uk #haveyoursay

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand, don't display this message again