BLANT A PHOBL IFANC

Os yw/oedd un o’ch rhieni yn y lluoedd arfog neu’r lluoedd wrth gefn (y fyddin, y llynges neu’r llu awyr), a chithau’n mynychu’r ysgol yng Nghymru, dyma’r prosiect i chi!

Rydyn ni’n cydweithio ag ysgolion ledled y wlad i ddeall eich anawsterau’n well.  Er enghraifft, pan fo rhaid symud i ardal neu wlad arall yn aml a phan fo un o’ch rhieni (neu’r ddau) oddi cartref yn aml.

Byddwn ni’n cydweithio ag ysgolion, awdurdodau lleol, teuluoedd milwyr a phobl ifanc fel chi i lunio ar gyfer C ymru becyn cymorth fydd yn helpu’r ysgolion i ddeall yn well pam a phryd y gallai pethau fod yn anodd ichi yn yr ysgol a pha fath o gymorth fyddai orau ichi ar adegau o’r fath.

I sôn am eich profiad neu ofyn am ragor o wybodaeth am y prosiect, cliciwch yma.

Efallai y cewch chi gymorth defnyddiol trwy’r linciau isod.

GWYBODAETH

LINCIAU

DILYNWCH NI AR TWITTER

Welcome to the SSCECymru twitter! New website, parents' survey, schools' survey and more launching in November 2014! Watch this space...
Responses for our http://www.sscecymru.co.uk/parents-survey already coming in! Thanks for all the RTs!
Our website http://www.sscecymru.co.uk is now live! Pay us a visit for more info on the project.
Take part in our new survey for Armed Forces parents with children in school in Wales http://www.sscecymru.co.uk #haveyoursay

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand, don't display this message again