Llawlyfrau i ysgolion a rhieni

Cyhoeddodd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru ganllawiau i ysgolion fis Mehefin 2015.  Dyma’r ddogfen gyntaf o’i bath yng Nghymru.  Y nod yw helpu ysgolion ac awdurdodau lleol i ddeall yn well y materion a allai effeithio ar blant milwyr o ganlyniad i orfod symud yn aml.  Ymwelon ni ag ysgolion, awdurdodau lleol, rhieni a mudiadau cymorth i ofalu y byddai’r canllawiau’n berthnasol ac yn ymarferol.

Dyma’r pecyn cymorth i ysgolion.

CANLLAWIAU I RIENI

Cyhoeddodd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru ganllawiau i rieni fis Mehefin 2015.  Diben y ddogfen yw rhoi gwybodaeth a chynghorion am drefn addysg Cymru a phethau i’w hystyried wrth symud i’r wlad am y tro cyntaf.  Cwrddon ni â llawer o filwyr â’u teuluoedd wrth lunio’r canllawiau yn ogystal â chynnal arolwg ar y we ymhlith rhieni i hel eu sylwadau.

Mae croeso ichi gysylltu â ni i gynnig sylwadau neu adborth am y canllawiau: cysylltu â ni

Dyma’r pecyn cymorth i ysgolion.

(http://www.sscecymru.co.uk/toolkit/parentToolkit.php)

GWYBODAETH

LINCIAU

DILYNWCH NI AR TWITTER

Welcome to the SSCECymru twitter! New website, parents' survey, schools' survey and more launching in November 2014! Watch this space...
Responses for our http://www.sscecymru.co.uk/parents-survey already coming in! Thanks for all the RTs!
Our website http://www.sscecymru.co.uk is now live! Pay us a visit for more info on the project.
Take part in our new survey for Armed Forces parents with children in school in Wales http://www.sscecymru.co.uk #haveyoursay

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand, don't display this message again